Introductie

Osaca Automatisering ondersteunt organisaties en instellingen met de toepassing van informatietechnologie. Wij overbruggen de informatiebehoeften van de opdrachtgever aan de ene kant en de mogelijkheden van de ICT aan de andere kant.

Daarbij zijn wij gespecialiseerd in administratieve en financiële toepassingen en bieden wij jarenlange expertise op het gebied van IT management en consultancy.

Vindt u Osaca een vreemde naam? Wij hebben onze visie op informatietechnologie verwerkt in onze bedrijfsnaam.

Bent u de weg kwijt in de snel veranderende wereld van de informatietechnologie? Laat Osaca uw gids zijn. Met ons dienstenpakket helpen wij u weer op weg of bieden wij u de routekaart naar optimaal gebruik van informatietechnologie.


Visie

OSACA is het acroniem van: Organiseren Structureren Adviseren Communiceren Automatiseren.

Hoewel deze activiteiten voor de hand liggen binnen een organisatie, krijgen ze niet altijd de aandacht die ze verdienen. Wij rekenen ze echter tot onze kernactiviteiten.

Organiseren

Automatisering is mensenwerk. Dat klinkt paradoxaal, maar het zijn juist de medewerkers die informatiesystemen ontwikkelen en beheren.

Osaca geeft speciale aandacht aan de organisatie van haar opdrachten, door alle aspecten te belichten, waaronder haalbare doelstellingen en sturing op cruciale succesfactoren. Samen met de opdrachtgever stelt Osaca een effectieve organisatie samen, opdat kostbare energie van de medewerkers effectief en nuttig besteed wordt.

Structureren

Alle opdrachten die wij uitvoeren zijn in principe complex; anders had een organisatie zelf de werkzaamheden uitgevoerd.

Structureren is dan ook voor ons van groot belang om een opdracht tot een succes te maken, waarbij wij grondig te werk gaan. Dat begint al met een gedegen analyse van het onderzoeksgebied en eindigt pas als de opdrachtgever tevreden is met het resultaat van onze werkzaamheden.

Adviseren

Bij de uitvoering van een opdracht adopteren wij dan ook tijdelijk de doelstellingen van uw organisatie. Wij zijn ons bewust van onze positie in de samenwerking. Daarom zijn onze adviezen altijd gemotiveerd vanuit het bedrijfsbelang van de opdrachtgever.

Osaca adviseert niet alleen op het gebied van informatietechnologie, maar ook over zaken zoals organisatieverandering en optimalisatie van bedrijfsprocessen. De ruime ervaring binnen Osaca levert daarbij de meerwaarde voor de opdrachtgever.

Communiceren

Communiceren loopt als een rode draad door onze werkzaamheden bij een opdrachtgever.

Wij zijn ons bewust van onze positie ten opzichte van de opdrachtgever. De opdrachtgever is namelijk deskundig binnen de organisatie, terwijl Osaca deskundig is op het gebied van informatietechnologie. Goede communicatie overbrugt deze kloof.

en dan pas....

Automatiseren

Deze activiteit zetten wij met nadruk op de laatste plaats. Automatiseren is voor ons ook niet meer dan een middel en zeker geen doel op zich. Automatisering van een bedrijfsproces is alleen zinvol als het rendabel is voor de organisatie. Daarbij doelen wij niet alleen op kosten of efficiency, maar ook op de impact van automatisering voor de organisatie.

Diensten

Osaca biedt haar opdrachtgevers diensten aan op het gebied van projectmanagement, consultancy en informatiesystemen. Sinds 1996 heeft Osaca veel opdrachten op deze gebieden uitgevoerd bij banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstellingen.

Consultancy

Bij veel organisaties en instellingen ontbreekt vaak de kennis en ervaring op het gebied van informatietechnologie. Ze zijn namelijk gespecialiseerd in andere diensten. Osaca kan deze gap aan kennis opvullen in de vorm van realistisch advies en praktische toepassingen.

Wij gebruiken ons nuchtere verstand en laten ons niet leiden door hypes en veelbelovende noviteiten, die hun waarde nog niet bewezen hebben. Dat consultancy tijdelijk van aard is, vinden wij heel logisch, anders heeft óf de organisatie een verkeerde keuze gemaakt óf de kwaliteit van het geleverde werk is onvoldoende.

Projectmanagement

Elk project is uniek. Leidinggeven aan een project beschouwt Osaca als het runnen van een bedrijf, maar dan tijdelijk en in een andere dimensie. Het aspect van goed leiderschap uit zich in een goede voorbereiding, waarbij alle aspecten die binnen een organisatie van belang zijn, daarin ook terug komen.

Wij hebben succesvolle projecten gerealiseerd op het gebied van:

  • Geld- en effectenverkeer
  • Schade- en levensverzekeringen
  • Management informatiesystemen
  • Workflow management
  • ERP toepassingen
  • Internettoepassingen

Informatiesystemen

De ontwikkeling van informatiesystemen is complex en kostbaar. Deze mag naar onze mening wel kostbaar zijn (lees: grote investering), maar het mag niet duur zijn (lees: onrendabel). Wij sturen bij systeemontwikkeling op kwaliteit, uitbreidbaarheid, onderhoudbaarheid, acceptatie en gebruiksvriendelijkheid. Deze criteria bepalen immers het rendement van de investering.

Osaca heeft informatiesystemen ontwikkeld op het gebied van:

  • Verkoop- en offertebeheer
  • Productontwikkeling en -beheer
  • Contact- en schadebeheer
  • Actuariële analyse en rapportage

Ervaringen

Onze ervaringen uit de praktijk hebben een aantal stellingen opgeleverd die wij vaak toepassen bij onze dienstverlening.

Organiseren is al het leggen van een puzzel

In onze jeugd hebben we geleerd hoe een legpuzzel gemaakt kan worden. Eerst zocht je de randstukjes en die legde je op een groot bord in elkaar, daarna sorteren op kleur en de grotere vlakken maken en uiteindelijk de losse stukjes er tussen leggen. Organiseren is in feite niet anders.

Als twee mensen die elkaar niet begrijpen.......

Als twee mensen die elkaar niet begrijpen, begrijpen dat ze elkaar niet begrijpen, begrijpen ze meer dan twee mensen die elkaar niet begrijpen en niet begrijpen dat ze elkaar niet begrijpen. Begrijpt u?

Hoewel deze formulering correct is, mist u waarschijnlijk de boodschap ervan. Dergelijke formuleringen hoeft u niet van ons te verwachten. Osaca besteedt veel zorg aan de communicatie, omdat de wijze van overdracht van een boodschap net zo belangrijk is als de boodschap zelf.

Pixels rule the world!

Zonder dat u zich ervan bewust bent, bekijkt u dagelijks miljoenen pixels. Met pixels wordt informatie in de vorm van tekst of een afbeeld aan u getoond. De informatie op basis waarvan u een beslissing neemt, is in wezen een pixelpatroon. Als bijvoorbeeld het pixelpatroon op uw bankafschrift gunstig is, neemt u andere besluiten, dan wanneer er een min-teken bij staat. Wereldwijd worden op basis van pixels zeer belangrijke beslissingen genomen.

Daar het aantal mogelijke pixel-patronen oneindig is, is het de kunst om het correcte pixelpatroon te produceren. Osaca ondersteunt u daarin door informatiesystemen te maken die alleen juiste pixelpatronen produceren.

Hakt u wel de goede knoop door?

Knopen in een touw zijn lastig, tenzij ze daarmee iets bij elkaar houden. Hoe vaak gebeurt het niet dat binnen de toepassing van informatietechnologie de verkeerde knoop doorgehakt wordt?

Osaca geeft met haar adviezen u helderheid in de problematiek, wijst u de juiste knoop aan en geeft u het juiste gereedschap om deze door te hakken.

Automatisering is mensenwerk

Deze paradoxale stelling geeft aan dat informatiesystemen alleen goed ontwikkeld en beheerd kunnen worden door mensen, medewerkers. Wij stellen daarom dan ook hoge eisen aan onze medewerkers en zorgen ervoor dat zij in een goed georganiseerde omgeving kunnen functioneren.

Contact

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen:

Osaca BV
Postbus 278
7800 AG Emmen
tel.: 06 - 5579 2643
Email: info@osaca.nl
KvK Groningen: 02060132
share